Sandfang

Overvann og vaskevann renner ned i kummer og sandfang. Disse må tømmes jevnlig for å unngå oversvømmelse og ødelagte rør.

Det finnes kummer og rister overalt. Både i gater, gangveier, hovedveier, boligområder og gårdsplasser. Men også på steder som å bensinstasjoner og vaskehaller.

Disse ristene og kummene følger sandfangsprinsippet: Når grus og sand renner inn i sandfanget, samler massene seg i bunnen av sandfanget, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet via et utløpspunkt øverst i kummen.

Sandfang spyling
Etter at sandfanget er tømt, spyles og rengjøres kummen

Sandfangskummene hindrer at grus, jord og sand føres inn i ledningsnettet og forårsaker skader, fortetninger og oversvømmelser. Dessuten reduserer sandfangskummene utslippet av forurenset masse fra for eksempel bensinstasjoner og vaskehaller. For her er ofte vaskemidler, olje og andre giftstoffer en del av vannet som renner inn i sandfanget. Giftstoffene binder seg til sandpartiklene og samles opp i sandfangskummen, mens vannet renner videre ut i ledningsnettet.

Men for at sandfangsprinsippet skal fungere, må kummene tømmes regelmessig. Hvor ofte, varierer. Noen kummer tømmes etter faste avtale, andre ved behov. Uansett hyppighet, en suge- og spylebil gjør jobben raskt og effektivt.

Etter at sandfanget er tømt, spyles og rengjøres kummen. Så er den klar for bruk igjen. Avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

Tømming av sandfang utføres av: