Tetthetskontroll

Nyanlegg skal ikke lekke. Men for at du skal være sikker, sjekker vi for deg.

For å forsikre seg om at nylagte eller eksisterende ledninger ikke har skjulte lekkasjer, er det vanlig å få gjennomført tetthetskontroll. Med moderne utstyr gjør vi dette raskt og effektivt.

Tester med trykk

En tetthetskontroll går ut på å sette kloakkledning og kummer under trykk. Faller trykket, er det tegn på lekkasje. Forblir det stabilt, er alt i orden.

Hovedtyngden av tetthetskontrollene vi utfører er på nyanlegg for spillvann, både på oppdrag fra kommuner og entreprenører.

Før selve tetthetskontrollen starter, blir ledningsnettet kontrollert med et fjernstyrt kamera. Det måler hvor langt strekket som skal trykktestes er, og hvor mange tilkoblinger det har.


Tetthetskontroll rør

Loggfører

Tetthetskontrollen utføres ved hjelp av tetteballer som settes ned i kummene, på hver sin side av strekningen som skal trykktestes. Deretter føres det 0,1 bar lufttrykk inn i ledningen via en av tetteballene. En datamaskin som er koblet til tetteballene, registrerer og logger trykket i ledningen over hele testperioden. Det skal holde over 0,1 bar i først 5 minutter, så 3 minutter til. Skjer det, viser tetthetskontrollen godkjente resultater. Faller det mer enn 15 mbar, er det tegn på lekkasje i ledningen. Da må man søke etter lekkasje og utbedre der feilen ligger.

Under tetthetskontrollen loggfører datamaskinen løpende trykkmålingsresultatene. Dette vil kunden få som egen rapport når jobben er ferdig.

Det kan være farlig å jobbe med trykk, derfor har alle våre ansatte høy kompetanse og mye erfaring med dette. Vi er nøye og forsiktige, både av sikkerhetsmessige grunner, men også fordi det er viktig for oss å gjøre en god og grundig jobb.


Andre tjenester fra Sørmiljø Søgne rørservice: