Rørinspeksjon

Lukter det vondt i huset eller sliter du med stadig tette rør? Finn årsaken til problemet med å filme innsiden av rørene.

Gamle rør har begrenset levetid. Har du problemer med vond lukt og gjentakende tette rør kan vi finne årsaken til problemene ved å sjekke innsiden av rørene grundig. Siden rørene ofte er skjult eller nedgravd, er filming av innsiden en effektiv måte å undersøke dem på.

Rørinspeksjon stake
Kamera føres effektivt ned gjennom rørsystemet, mens filmen overføres direkte på skjermen. Fagfolkene får en meget god oversikt over rørenes tilstand og kan avdekke årsaken til problemene.

Filmer innsiden

Inspeksjonen gjøres ved at en tynn ledning med et stakekamera i enden føres gjennom avløpsrøret. Bildet overføres direkte på en skjerm. Opptak av filmen gjennomgås også nøye av fagfolk i etterkant. Når problemet er avdekket, leverer Sørmiljø en rapport med en faglig vurdering av rørenes tilstand og en anbefaling på hvordan skaden bør repareres.

Hva finner man ut med rørinspeksjon?

Gamle rør har begrenset levetid. Feil kan være rust og korrosjon i gamle jernrør, avleiringer og røtter. Dette kan fjernes med rørspyling. Lekkasje fra skjøter kan føre til at massen rundt rørene blir skylt bort, slik at rørene forskyver seg. Da kan det hende at hele rørsystemet må graves opp og skiftes, eller det kan være tilstrekkelig å punktgrave og kun reparere den ødelagte delen. Hvis rørene ligger fint, med riktig helling, kan rørfornying eller punktreparasjon ofte være en god løsningen. Dette kan man best vurdere etter en rørinspeksjon.

Når det er behov for å vite nøyaktig plassering av rør, kan vi lokalisere rørtrasé eller skadepunkt med sonde. Sonden føres inn i røret sammen med kamera, og da kan eventuelle skadesteder avmerkes og deretter utbedres på riktig plass. Nøyaktig lokalisering av rør brukes også i forbindelse med restaurering og byggearbeider, når man har behov for å vite rørenes eksakte bane.

For å finne feil på vannrør/drikkevannsledning benytter vi lekkasjesøk.


Rørinspeksjon skjerm
Stakekameraet filmer innsiden av røret, og bildet overføres direkte på en skjerm.

Rørinspeksjon utføres av: