Rørfornying

Et raskere og enklere alternativ til endevending av hagen når gamle rør skal repareres.

Av og til er det behov for nye rør. Og mange ganger er det ønskelig å gjøre dette uten å enten endevende hagen, pigge opp gulv eller rive ned vegger. Da kan man heller legge nye rør på innsiden av de gamle. Dessuten er det som regel en mye billigere løsning.

De fleste rør og ledningsnett kan rørfornyes, enten det er i bunnledninger, overvannsledninger, spillvannsledninger eller fellesledninger.

Rørfornying maskin
Ved hjelp av denne trykkluftsmaskinen vrenger vi foringen på plass inn i røret.

Grundig sjekk

For å komme til inni rørene, bruker vi de tilgangspunktene som finnes i dag, som for eksempel stakeluker, septiktanker, stakekummer eller utvendige kummer.

Men før vi går i gang med å legge nye rør inni de gamle, sjekker vi tilstanden på det gamle ledningsnettet grundig. Vi bruker blant annet et rørinspeksjonskamera med justerbart hode for å se akkurat hvor og hva slags type utbedring som er nødvendig. Gamle rør måles med et spesialkamera både på lengde og innvendig dimensjon, slik at vi vet nøyaktig hva slags størrelse og lengde den nye foringen må ha.

Er det hindringer som betong eller stein i røret, kan vi slipe det bort med en spesialrobot. Roboten kan blant annet gå gjennom 90° bend i et 110 mm rør.


Rørfornying skjerm
Vi bruker et rørinspeksjonskamera til å se hva slags dimensjon og lengde røret har. Det må vi vite før vi kan lage riktig foring.

Foringer vrenges på plass

Det nye røret lages som regel av en epoxymettet foring, som vrenges inn i det gamle røret ved hjelp av vann eller trykkluft. Vi trenger kun tilkomst i én ende av ledningsnettet for å få det myke foringen på plass. Når det er gjort, herdes foringen ved hjelp av en steamer. Etter et par timer med varmluft, har den blitt til et nytt, slitesterkt rør, uten noen skjøter. Er det grenrør på rørstrekket, bruker vi en spesialrobot for å åpne tilkoblingen. Vi kan også fornye grenrørstilkobling og grenrør.

Det siste vi gjør, er å etterkontrollere det nye røret med et inspeksjonskamera. Slik forsikrer vi oss om at rørfornyingsjobben er løst på best mulig måte før vi sier oss ferdige.

Rørfornying slange
Den epoxymettede foringen mates inn i trykkluftsmaskinen før den vrenges inn i røret.

Rørfornying utføres av: