Punktreparasjon

Når deler av røret trenger reparasjon.

Det hender at et rør får små sprekker, hull, gjennomslag fra røtter eller forskyvninger i skjøter, som kan føre til lekkasje. Hvis røret ellers er fint, trenger man ikke skifte det. Da holder det som regel å bare reparere lekkasjeområdet, i en såkalt punktreparasjon. Dette er både en raskere og billigere løsning enn å grave opp og bytte hele rør.

Det er to måter å utføre punktreparasjon. Den ene måten går ut på å tette hullet med sylinderkonstruksjonen QuickLock. Den andre er punktreparasjon med epoxymettet glassfiberduk.

QuickLock-metoden går ut på å tette lekkasjeområdet med en rustfri stålsylinder kledd med gummi utvendig. Denne og en packer, som er en oppblåsbar teknisk applikasjon, plasseres på en kameratraktor, som kjøres inn i røret. Når man har ført traktoren frem til riktig sted, fylles applikatoren med luft, og presser så QuickLock-sylinderen ut mot rørveggen. Sylinderen låses av og blir stående bom fast over skadestedet. Når prosessen er ferdig, er røret reparert. Metoden kan brukes på alle typer rør. Denne metoden krever tilgang til røret fra kum.

QuickLock punktreparasjon dimensjoner
QuickLockmetoden kan brukes på alle typer rør som er tilgjengelig fra en kum.

Den andre metoden går ut på å reparere skadestedet ved hjalp av en epoxymettet glassfiberduk. Duken lages ofte på arbeidsstedet, og kan tilpasses rørskaden man jobber med, både i lengde, dimensjon og styrke. Når denne er ferdig tilberedt, føres den inn til skadestedet med spesialutstyr. En packer blåses opp og presser duken mot skadestedet. Etter et par timer, herder den mettede glassfiberduken, og skaden er fikset. Denne metoden kan for eksempel utføres fra en innvendig stakeluke eller fra et demontert toalett. Metoden kan brukes på flere typer rør, men ikke PP eller PE-plastrør, for det finnes ikke noe lim som fester seg til disse.


Rørfornying med glassfiberduk utføres av:

QuickLock Rørfornying utføres av:

Andre tjenester fra Sørmiljø Søgne rørservice: