Lekkasjesøk

Av og til oppstår det vannlekkasje i rør. Da gjelder det å finne ut akkurat hvor det lekker.

Det hender at et vannrør inn til en bolig blir lekk. Eller at andre trykkvannsledninger blir defekte og fører til vannlekkasje. Og siden røret som regel er nedgravd eller tildekket, må man søke seg frem til lekkasjestedet. Det kan gjøres på flere måter.

Finner rørets bane

Det første steget er å ta en trykktest for å finne ut om lekkasjen er før eller etter innvendig stoppekran. Når det er gjort, brukes en trasésøker til å merke opp hvor vannrøret går. Neste steg er å søke etter lekkasjepunktet ved hjelp av forskjellige instrumenter og metoder, som for eksempel gass-søking, elektronisk marklytter, mikrofon i vannledningen, korrelator eller termokamera. Metoden man velger avhenger av rørtype og terreng.


Lekkasjesøk mann
Elektronisk marklytter er en av flere tilgjengelige metoder i lekkasjesøk.

Gass-søking går ut på å tilføre vannledningen en ufarlig gass, for så å søke etter gassen på overflaten. Når man får utslag på gassen, har man funnet lekkasjestedet. Med marklytteren søker man seg frem til støy fra grunnen forårsaket av lekkasjen.

Ved bruk av korrelator sendes signaler fra to forskjellige punkter til en maskin, som tolker signalene og regner ut distansen fra punktene til vannlekkasjestedet. En korrelator med mange trådløse loggere brukes for eksempel ved mistanke om lekkasjer i det kommunale ledningsnettet i boligfelt. Punktene settes i kummene og registrerer tilstanden i ledningsnettet.

Bruker flere metoder

Termokamera er effektivt ved lekkasjesøk i innvendige varmtvannsrør eller i gulv og vegger med vannbåren varme. Apparatet registerer variasjoner i overflatetemperaturen, og det varmeste punktet er der lekkasjen er.

I de aller fleste tilfeller kombineres flere metoder ved hver jobb. Det er for å snevre inn til mest mulig nøyaktig lekkasjested, noe som sparer både tid og krefter. Når lekkasjepunktet er funnet, kan røret avdekkes og repareres.

Enkelte ganger kan det være krevende å påvise nøyaktig lekkasjepunkt. Forhold under bakken kan gi utstyret feil eller unøyaktig informasjon. Vi har markedets beste utstyr og fagkompetanse og finner som regel lekkasjepunktet.

lekkasjesøk utstyr
Sørmiljø har stor kompetanse og markedets beste utstyr for lekkasjesøk.

Lekkasjesøk utføres av:

Sørmiljø Tankrenovasjon i Aust-Agder

Sørmiljø Septikservice i Vest-Agder