Drikkevannsledning

Trykkprøving og desinfisering av drikkevannsledninger gjør at man kan være sikker på at rørene ikke lekker, og at vannet er trygt å drikke.

Det er viktig å være nøyaktig når nye eller gamle drikkevannsledninger skal kontrolleres. Både før, under og etter trykkprøvingen.

Å jobbe med trykk kan være farlig. Våre ansatte har høy kompetanse og erfaring, og benytter markedets beste utstyr.

Lager trykk

Det første som skjer, er at ledningen spyles eller pluggrenses. Deretter skal den stå i driftstrykk i 24 timer for kondisjonering. Etter dette, kan trykkprøvingen starte.


Drikkevann inspeksjon
Alle våre ansatte er kurset til å opptre sikkert rundt trykk.

Da pumpes det vann inn i vannledningen for å skape et trykk på 15 bar. Forprøven, som dette kalles, varer i 30 minutter, og logges automatisk av en datamaskin. I denne perioden holdes trykket konstant på 15 bar, deretter tas det en trykkfallprøve for å måle om det er for mye luft i ledningen. Er dette i orden, starter hovedprøven.

I hovedprøven pumpes det på nytt vann inn i ledningen, også denne gangen med et trykk på 15 bar. For at ledningen skal bli godkjent, må den ikke falle mer enn 200 millibar på 60 minutter.

Drikkevann boks
Utstyr er viktig når trykket i ledningen skal logges nøyaktig.

Klorer ledningen

Etter godkjent trykkprøve, skal ledningen umiddelbart desinfiseres med natriumhypokloritt 15%. Den blandes automatisk til 30 ppm via moderne utstyr, som også pumper blandingen inn i ledningen. Dette logges og overvåkes av datautstyr for å sikre at det brukes riktig mengde klor. Desinfiseringen varer i minimum et døgn, slik at alle bakterier dør. Under denne perioden skal ledningen avstengt.

Neste steg er å nøytralisere kloren med natriumthiosulfat. Det tilføres på utspylingspunktet, slik at spylevannet ikke skal skade miljøet.

Trykkprøve- og desinfiseringsjobben avsluttes med to vannprøver fra drikkevannsledningen. Akkrediterte laboratorier analyserer prøvene, og tester for både e-coli, coli og kimtall. Alle testresultat dokumenteres og oversendes kunden.

Drikkevann bil
Å jobbe med trykk kan være farlig. Våre ansatte har høy kompetanse og erfaring, og benytter markedets beste utstyr.

Andre tjenester fra Sørmiljø Søgne rørservice: