Norva24 Sørmiljø er problemløsere for rør, tank og grunn.

I rundt 50 år har vi jobbet med å løse alle slags problemer innen rør, tank og grunn.

Vi tilbyr tjenester innen høytrykksspyling, slamsuging, vakumlasting, rørtjenester og håndtering av farlig avfall.

Norva24 Sørmiljø består av avdelingene Septikservice, Tankrenovasjon, Oljerenovasjon, Rørfornying og Søgne rørservice. Alle avdelingene jobber i tett samarbeid med hverandre, alltid med mål om å løse oppdrag på best tenkelig måte. Arbeidslyst og høy kompetanse er derfor to viktige kjerneverdier for oss.

Vi har topp moderne utstyr og spesialbiler, som sikrer at vi raskt og effektivt løser de aller fleste problemer innen rør, tank og grunn døgnet rundt.