Avdelinger

38 00 38 00

Sørmiljø Septikservice

Telefon:

38 00 04 90

Epost:

septikservice@sormiljo.no

Postadresse:

PB 5503
4677 Kristiansand

Besøksadresse:

Holskogveien 80, Kristiansand

Org. nr.:

915 176 364
→ Om avdelingen

Sørmiljø Tankrenovasjon

Telefon:

37 04 18 06

Epost:

tankrenovasjon@sormiljo.no

Postadresse:

Østerskogen 62
4879 Grimstad

Besøksadresse:

Østerskogen 62, Grimstad

Org. nr.:

839 508 832
→ Om avdelingen

Sørmiljø Oljerenovasjon

Telefon:

38 08 60 00

Epost:

oljerenovasjon@sormiljo.no

Postadresse:

PB 5503
4677 Kristiansand

Besøksadresse:

Holskogveien 80, Kristiansand

Org. nr.:

915 684 092
→ Om avdelingen

Sørmiljø Rørfornying

Telefon:

38 01 20 00

Epost:

rorfornying@sormiljo.no

Postadresse:

PB 5503
4677 Kristiansand

Besøksadresse:

Holskogveien 83, Kristiansand

Org. nr.:

915 684 076
→ Om avdelingen

Sørmiljø Søgne rørservice

Telefon:

38 06 40 00

Epost:

rorservice@sormiljo.no

Postadresse:

PB 994
4682 Søgne

Besøksadresse:

Birkedalsveien 43, Søgne

Org. nr.:

995 596 601
→ Om avdelingen