Ultrahøytrykk

Når vanlig spyling ikke er nok.

Rør og tanker kan gro igjen. For eksempel ved at industrimateriale, som epoxy, svovel eller gummi, herder og blir steinhardt. Da trengs det høyt trykk for å få bort materialet, og som regel et mye høyere trykk enn vanlig høyttrykkspylere klarer å få til. Ultrahøytrykkspyling, derimot, med et vanntrykk på opptil 1050 bar, spyler vekk det meste.

Ultrahøytrykksspyling kan også raskt og effektivt fjerne eller skjære bort gammel betong, frilegge armeringsgjern, rense tanker eller blåse bort rust på metall. Hva slags dyser eller pistoler vi bruker, kommer an på jobben vi utfører. Alt tilpasses for å gi best resultat.


Ultrahøytrykkspyling sørmiljø demo
Det kan være farlig å jobbe med ultrahøytrykk, derfor er vi svært opptatt av riktig beskyttelse og verneutstyr.

For utstyr er viktig. Derfor har vi også en egen ultrahøytrykksspylingsbil, med spesialbygde løsninger. Her er det for eksempel en ultrahøytrykksaggregator, som styres av en datamaskin. Vi har dessuten egen vanntank på 3000 l, samt utstyr til å koble maskinene på vannuttak på arbeidsstedet.

Det kan være farlig å jobbe med trykk, og derfor er vi svært opptatt av sikkerhet. Alle våre ansatte er sertifisert og kurset til å gjøre jobben forsvarlig og effektivt. Dessuten er vi opptatt av at det alltid benyttes nødvendig verne- og sikkerhetsutstyr under arbeidet.

Ultrahøytrykkspyling-detalj

Ultrahøytrykkspyling utføres av: