Rørspyling VA

Hvis kummene i gata har tettet seg eller kloakken er på ville veier, gjelder det å få orden på sakene. Raskt.

Du har kanskje sett det? Vannet som står som en fontene opp av kummene i gata. Eller oversvømmelsen, hvor vannet ikke vil noen veier. Eller kanskje det kjedeligste, når kloakken stiger oppover. Da er det ingen tid å miste. Rørene må rengjøres.

Sand og slam må bort

Det ligger kommunale rør i omtrent annenhver veistubb i dette landet. Med tiden er det naturlig at lauv, sand og annen smuss finner veien ned i kummene, og tettet rørene. Da stopper det opp, bokstavelig talt.

Sørmiljø har flere storspylere, som er biler bygd med kraftig spylekapasitet. For når kummene er tette, er det to ting som gjelder. Sand og slam må suges bort, og rørene må spyles rene. Det skjer som oftest i en og samme operasjon. Utvendige rør er normalt store i diameteren, derfor må det mye vann til for å få rengjort dem. Bilene pumper ut 300-400 liter i minuttet, med trykk på 150-170 bar.

Rørspyling-VA-dyse
Spyledyse tilpasses hvert enkelt oppdrag.

Nye rør må også spyles

Rørspyling utføres også på nye rør. I forbindelse med nybygg, legges ofte ledninger for både overvann, kloakk og vann i samme grøft. Det stilles kommunale krav til at nye rør skal gjennomspyles og inspiseres med kamera før de kan tas i bruk.

Innvendig filming av nye rør gjøres alltid, og også ofte i forbindelse med spyling av gamle rør. Film brukes både for å kontrollere at rørene er helt frie for sand, fett og slam, og for å undersøke om det er skader på rørene.


Rørspyling for kommune og industri utføres av: