Tankrens

En ren tank sikrer god kvalitet på drivstoffet.

Alle lagertanker for drivstoff må renses regelmessig. Hvis det slurves med renholdet, risikerer man både dieseldyr, slam, vann og bakterier i tanken, og det reduserer kvaliteten på drivstoffet.

Sørmiljø gjennomfører tankrens på en profesjonell måte, som ivaretar både miljøet og sikkerheten.

Først suges rester av drivstoff opp i rent kammer på tankbilen. Deretter suges bunnfall og slam opp i slamkammeret.

Tankrens bil
Rester av drivstoffet suges ut av tanken, og oppbevares i eget kammer på tankbilen. Deretter byttes atmosfæren i tanken ut, før Sørmiljø foretar en innvendig vask og rens av tanken. Til slutt filtreres drivstoffet og slippes tilbake i den nyrensede tanken.

Når tanken er tømt må den luftes slik at atmosfæren byttes ut. Helseskadelige stoffer, og i noen tilfeller eksplosive stoffer, suges ut fra drivstofftanken og erstattes med frisk luft.

Vi benytter en gassmåler for å kontrollere at det er nok oksygen og ikke eksplosive gasser igjen i tanken.

Når atmosfæren i tanken er godkjent, starter vaskingen. En fagperson utstyrt med relevant verneutstyr som åndedrettsvern og kjemikaliebestandige klær, går oppi tanken for å vaske den grundig. Vaskevannet suges ut, og deretter tørkes tanken.

Siste ledd i prosessen er å filtrere drivstoffet som ble fjernet fra tanken i starten, for deretter å slippe det tilbake i den nyrensede tanken.

I forbindelse med tankrens kan det også utføres en tilstandskontroll av tanken. Blir tanken godkjent, utstedes det gjerne godkjenninger som varer i 5-10 år. Eieren av tanken er ansvarlig for at tanken er godkjent.


Tankrens utføres av