Spillolje

​Få penger tilbake og ta ansvar for naturen ved å levere spillolje til vårt godkjente mottak.

Brukte oljeprodukter som ikke lenger kan benyttes til sitt opprinnelige formål, gir penger tilbake i kassa hvis det leveres til godkjente mottak. Refusjonsordningen for spillolje skal forhindre at helse- og miljøfarlige stoffer spres i naturen.

Farlig avfall

Spillolje, som for eksempel motorolje, hydraulikkolje og varmeoverføringsolje, kategoriseres som farlig avfall. Sørmiljø har eget tankanlegg og utstyr på sine tankbiler som sørger for at slikt avfall hentes og behandles på lovlig og forsvarlig måte.

Først suges spilloljen opp fra verksteder, tanker o.l. og inn på tankbilen. Deretter transporteres det til Sørmiljøs tankanlegg.


Spillolje rist
Sørmiljøs tankanlegg er godkjent som refusjonsanlegg for spillolje. I tillegg er anlegget tilrettelagt for å samle inn andre oljeforurensede, flytende masser.

Tankanlegget er godkjent refusjonsanlegg for spillolje. I tillegg er anlegget tilrettelagt for å samle inn oljeforurenset vann, forurenset drivstoff og andre oljeprodukter.

Refusjonsberettiget

Ved Sørmiljøs tankanlegg pumpes spilloljen ut av tankbilen og grovfiltreres. Deretter lagres oljen på egen kalibrert måletank, før det tas ut prøve som sendes til analyse.

For at refusjonsordningen skal fungere korrekt, er det utarbeidet statlige retningslinjer med en rekke krav til den innleverte oljen. Den skal ikke være iblandet annet avfall, og spilloljen skal ikke være forurenset på annet vis.

Spillolje tankanlegg
Den refusjonsbaserte oljen som er samlet inn, lagres på en egen kalibrert måletank før det tas ut oljeprøve som sendes til analyse. Både godkjent olje og annen oljeholdig, flytende masse gjenvinnes til energi.

Bedrifter som ønsker å levere refusjonsberettiget spillolje, må deklarere avfallet på godkjent skjema. Mengde oppgis i liter. Refusjon betales ut når avfallet er kontrollert og samlet inn til Sørmiljø sitt tankanlegg.

Godkjent olje sendes videre til forbrenning eller energigjenvinning. Også oljeholdig, fast avfall gjenbrukes til energi.


Håndtering av spillolje utføres av