Privat oljetank

Fjern eller uskadeliggjør oljetanken i hagen. Unngå store skader og avkortning i forsikringen.

Regjeringen har fra 2020 innført totalforbud mot å fyre med fossil olje i private husholdninger, og det foregår nå en gradvis utfasing av slike oljetanker. De gamle oljetankene representerer en forurensningsrisiko selv om ikke de lenger er i bruk. Derfor bør de fjernes, eller i alle fall rengjøres.

Privat-oljetank-demontering
De gamle rørene inntil husveggen må fjernes.

Levetiden til en nedgravd ståltank er cirka 30 år. Med tiden vil den ruste og det kan gå hull på tanken. Selv mange år etter at bruken opphørte, kan oljerester sive ut og forårsake store skader på både miljø og bygninger.

I følge forurensningsloven er det huseieres ansvar å sørge for tiltak som hindrer forurensing. Skader forårsaket av oljetanken, kan gi avkortning i forsikringen.


Privat-oljetank-fylles-med-pukk
Alle oljerester suges ut og den gamle tanken rengjøres. Der det er praktisk mulig, fjernes den. Hvis ikke det er mulig, fylles den med pukk.

Der det er mulig, anbefaler Sørmiljø å fjerne tanken. Hvis oljetanken ligger vanskelig til, for eksempel under eller tett inntil grunnmuren, kan den fylles med pukk.

Når tanken er avdekket og gravd fram, suges oljerestene ut og tanken rengjøres. Oljetanker som ikke kan fjernes, fylles med pukk ved hjelp av en supersuger. Pukken hindrer setnigsskader som kan oppstå dersom tanken kollapser.

For store og kostbare fyringsanlegg kan det være et alternativ å rengjøre, kontrollere og sette i stand tanken (om nødvendig skifte den ut), og bygge om fyringsanlegget til mer miljøvennlig biofyringsolje. Denne fyringsoljetypen er fortsatt tillatt etter at forbudet mot mineralsk olje trer i kraft. Dersom kunden ønsker dette alternativet kan vi være behjelpelige med rengjøring, kontroll og rådgivning ift tanken, og vi har samarbeidspartnere som kan bygge om fyringsanlegget.


Fjerning og uskadeliggjøring av private oljetanker utføres av