Rørfornying

Gamle og ødelagte rør? Vi løser problemet uten å grave!

Rørfornying er en fagavdeling i Norva24 Sørmiljø for fornying av rør uten å grave opp hagen eller rive husveggen. Vi fornyer rør på hele Sørlandet.

Tankrenovasjon, Septikservice og Søgne rørservice utfører rørinspeksjon og utarbeider gode fagrapporter på rørenes tilstand. Noen ganger må rørene skiftes ut med gravemaskin, riving av bygningsdeler og legging av nye rør. I dialog med kunden kan vi i Rørfornying utrede om forholdene ligger til rette for en alternativ metode: Å fornye rørene innvendig med minimalt av graving og riving.

Vi har samlet utstyr, kompetanse og rutiner i en avdeling for å sikre kundene en høy faglig kvalitet. Du skal være trygg på at rørene dine er i de beste hender. Avdelingsleder Øyvind Holskog er en anerkjent fagmann i rørfornyingsmiljøet, og han har med seg dedikerte og dyktige medarbeidere som fornyer rør hver dag hele året. For spesialoppdrag som krever ekstra kapasitet har vi et godt samarbeid med partnere i Rørfornynig Norge.

Les mer om våre tjenester: