Oljerenovasjon

Vi er problemløsere for rør, tank og grunn. Vi håndterer farlig avfall på en sikker måte, og har spesialisert oss på oljeavfall og industrikjemikalier.

Oljerenovasjon er en fagavdeling i Norva24 Sørmiljø for innsamling og behandling av oljeholdig avfall i flytende eller fast form. I tillegg renser og kontrollerer vi tanker for olje og industrikjemikalier. Vårt primære markedsområde er sørlandet, men vi leverer også tjenester i hele Norge.

Oljerenovasjon er en sammenslåing av oljehåndteringen i Tankrenovasjon og Septikservice. Vi har samlet utstyr, kompetanse og rutiner i en avdeling for å ivareta kundene på en trygg og profesjonell måte. Med egen kjemiingeniør, spesialiserte biler for ulike oppdrag og egne mottaksanlegg for oljeavfall sikrer vi kunden og samfunnet en trygg og miljøriktig håndtering.

Les mer om våre tjenester: